top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

Agna Hukuk ve Danışmanlık, kişisel verilerin korunması alanında ulusal ve uluslararası mevzuata uyum ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu alanda alınacak hizmetlerde hukuki bilgi, bilgi güvenliği teknolojileri bilgisi sahibi olmak ve daha önce birçok sektörde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum süreci yürütmüş olmak önem arz etmektedir. Daha önce yürütmüş olduğumuz projelerden edindiğimiz deneyimle sunacağımız uyum ve danışmanlık hizmetinde disiplinler arası bir iş birliği gerektiren bu süreci en iyi şekilde gerçekleştireceğimizin taahhüdünü vermekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

 

Bilgi insan aklının alabileceği gerçek, olgu ve ilkelerin tümüne verilen isimdir. Bilgi tarih boyunca en önemli varlıklarımız arasında gelmiştir. Zenginliğin, bilgeliğin ve en önemlisi teknolojinin en büyük kaynağı olmuştur. Bin yıl önce de bilgi vardı bugün de var. Aynı şekilde bin yıl önce de bilgiyi korumak için kurallar koyduğumuz gibi bugün de bilgiyi korumak için kanunlarımız, kurallarımız ve standartlar geliştirmekteyiz. İnsan tarihi boyunca bilgi hep önemli olmuştur. Aynı şekilde bilgi bir kurumun en önemli varlıkları arasında gelir. Kurumlar sahip olduğu bilgiyi derler, paylaşır, satar veya bir ürün, bir hizmet elde etmek için kullanırlar. Bilgiye erişim mümkün olmadığında veya kurumların üretmiş olduğu değer ve ürünler için gerekli olan bilgi çalındığında, değiştirildiğinde kurumlar zarar görmektedir. Bilgi bazen masamızın üzerinde, bazen kitaplarda, bazen kağıtlarda, bazen ise özel olarak tasarlanan sistemlerde saklanmaktadır. En önemlisi de bilgi çalışanların aklındadır. Bu sebeple bilgi hangi ortamda olursa olsun gerektiği şekilde korunmak zorundadır. Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren iletişim ve teknoloji alanlarındaki yaşanan gelişmeler sayesinde bilginin elde edilmesi kolaylaşmıştır. Aynı şekilde bilgi çalmak, zarar vermek veyahut paylaşmak isteyen kötü niyetli kişiler için de bilgiye erişim çok daha kolay bir hale gelmiştir. Bilgi içinde bulunduğumuz teknoloji çağının en önemli sermayesidir. Bugün ülkeler, kurumlar, şirketler hatta bireyler iş veya eğlence araçları nedeniyle hızla dijitalleşmeye başlamış, ardından da bilgi herkes için çok daha önemli bir hale gelmiştir. Bilgiye erişim kolaylaştıkça kötü niyetli kişilerin dikkatini çekmiş, bilginin değeri arttıkça da saldırıların artmasına sebep olmuştur. Teknoloji bilgiye erişimimizi çok daha kolay bir hale getirdiği gibi, saldırganların da yeni teknikler ve yeni metotlar kullanabilmesine olanak sağlamıştır.

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur. Aynı zamanda bu kanunu işletebilmek ve süreçleri sürdürebilmek için KVKK kurumu hayatımıza girmiştir. Bu tarihten sonra denetimler başlayarak kişisel verilerin korunması konusunda ciddi adımlar atılmaya başlanmıştır. Uzun bir süredir tasarı halinde bekleyen KVKK kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  Bu sayede kişisel verilerin işlenmesinden tutun da özel hayatın gizliliğine kadar kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için kişisel verileri işleyen firmaların yükümlülükleri ile uyacakları kurallar belirlenmiştir.

Agna Hukuk ve Danışmanlık olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;
 

  • Kurumunuzu söz konusu mevzuata uyumlu hâle getirmek,

  • Gerekli idari önlemlerin alınmasını sağlamak

  • Gerekli teknik önlemlerin alınmasını sağlamak

  • Kuruma başvuru yapılması durumunda başvurulara cevap verebilir hale getirmek,

  • Veri ihlali durumlarında veri sorumlusu tarafından nasıl bir yol izleneceğinin göstermek,

  • Süreç sonunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na yapılacak olası şikâyet ve resen denetimlere kurumu hazır hale getirmektir.

  • Uyum sürecinin tamamlanmasından sonra talep edilmesi halinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin başvuru, denetim ve dava süreçlerinde de kurumlara danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

bottom of page