top of page

BİLİŞİM HUKUKU

BİLİŞİM HUKUKU

İnternet hukuku, ifade özgürlüğü ve gizlilik kavramları bilişim hukukunun temelini oluşturur. Bilişim Hukuku; Bilgi Teknolojisi Hukuku ve İnternet Hukuku olarak iki ana başlık altında incelebilir. Bilgi Teknolojisi Hukuku, bilgisayar programlarının nasıl dağıtılacağı konusundaki hükümlerle dijital hale getirilmiş olan bilgi hükümlerini içerirken bilgi paylaşımları ve alış verişleri sırasında bilginin korunmasını ve e-ticaret gibi online alış verişlerdeki düzenlemeleri de kapsar. İnternet Hukuku ise internet kullanımı sırasında oluşan hukuki meseleleri işler. İnternet kullanımı, ifade özgürlüğü ve güvenlik konularında da her zaman hukuk çerçevesinde alınan kurallarla belirlenmektedir. Olası sorunların çözüme kavuşturulması için yine Bilişim Hukukundan destek istenir.

Bilişim Hukuku Nedir?

 

Bilişim Hukuku, sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsamaktadır. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da Bilişim Hukukunu ilgilendirir. Bilişim hukukunun, "Bilgi Teknolojisi hukuku" ve "İnternet hukuku" başlıkları altında ikiye ayrılarak incelenmesi gerekir. Bilgi Teknolojisi Hukuku hem dijital hale getirilmiş bilginin hem de bilgisayar programlarının dağıtılması ile ilgili hükümleri düzenler. Bilgi güvenliğinin sağlanması ve elektronik ticaret konularında düzenlemeler içerir. Diğer taraftan İnternet Hukuku, İnternet’in kullanılması ile ortaya çıkan hukuki meseleleri inceler. İnternet Hukukunun hukukun birçok alanı ile etkileşim içerisinde bulunması gerekir. İnternet erişimi ve kullanımı, güvenlik, ifade özgürlüğü ve yargılama gibi hukukun diğer alanları ile ilişkilidir.

 

Agna Hukuk ve Danışmanlık olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;
 

  • Özel hayatın gizliliği ile kişi hak ve özgürlüklerinin internet ortamında ihlal edilmesinden doğan davalara ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde kişi hak ve özgürlüklerinin korunması ve bununla birlikte kişisel verilerin işlenmesinde kanuni yükümlülükler ve uyulması gereken usul ve esasların gözetilmesine yönelik dava ve danışmanlık hizmetleri.

  • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında e-ticaret şirketleri ve aracı hizmet sağlayıcılar için öngörülmüş yükümlülüklerin güncel olarak gözetilmesi adına hukuk danışmanlığı hizmetleri ile buna ilişkin davalar; ayrıca alıcıların bu kapsamdaki ihlaller sebebiyle hizmet ve aracı hizmet sağlayıcılarına yönelteceği davalar.

  • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser sahipleri, icracı veya yapımcı hak ve menfaatlerinin güçlü bir şekilde gözetilebilmesi adına sağlanan danışmanlık hizmetleri ile söz konusu hak ve menfaatlerin internet ortamında ihlali sonucu ortaya çıkan her türlü hukuk ve ceza davaları ile uyuşmazlıkların çözümü.

  • Bilişim sistemine girme, sitemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme hususlarından doğan davalar

  • Banka ve kredi kartlarına yönelik olarak bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle işlenen suçları konu alan davalar.

bottom of page