top of page

TİCARET HUKUKU

TİCARET HUKUKU

 

Gelişen ve globalleşen ekonomik yapı nedeniyle, ticari işletmelerin sayısının hayli artmasından ötürü, hukuki riskler ve ticaret hukuku cezai şartlarında da paralel olarak artış göstermektedir. Ticari iş ve borç ilişkileri, ayrıntılı ve özellikli kurallara tabidir. Bu nedenle, olası hukuki risklerden korunmak için, ticari işler yapan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki danışmanlar aracılığıyla ilerlemesinde fayda vardır. Ticari işletmelerin “Koruyucu Avukatlık” hizmetinden yararlanmamaları durumunda, ciddi ve yıkıcı sonuçlar ile karşılaşabilmektedir.

 

Ticaret Hukuku Nedir?

 

Ticaret Hukuku, gerçek ve tüzel kişiler arasında ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dallarından biridir. Ticaretle uğraşan gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki tacirler arasında oluşan nitelikli iş, işlem, ticaret hukuku çek konusu gibi ticari borçlanma ilişkilerini düzenlemektedir. Ticari işletmeyi ilgilendiren, kuruluş, yapılanma, çalışma şekilleri, sona erme ile ticari iş ve işlemlerde kullanılan kıymetli evraklara ilişkin kuralları ayrıntılı olarak sıralamaktadır. Ticaret Hukuku ayrıca, sigorta konusunu ticari bir faaliyet olarak kabul ederek, sigortalama kapsamındaki iş ve işlemlere de ayrıntılı olarak yer vermektedir.

Agna Hukuk ve Danışmanlık olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;
 

 • Şirketlerin ve ortak girişimlerin hızlı ve kolayca kurulması,

 • Günlük ticari işlem konularında danışmanlık hizmeti verilmesi,

 • Kurumsal yönetim danışmanlığı,

 • Proje finansmanı için teminatlar oluşturulması, kredi sözleşmelerinin hazırlanması,

 • Distribütörlük, franchise, bayilik, yönetim ve üst düzey yönetici sözleşmeleri şeklinde her türlü ticari sözleşmelerin müzakere edilmesi ve hazırlanması,

 • Özelleştirme, halka açılma, birleşme ve devralma sözleşmelerinin hazırlanması,

 • Mal varlığı ve hisse satış sözleşmelerinin müzakeresi ve mutabakatının sağlanması,

 • Şirketlerin en az hasarla iflası ve tasfiyesi,

 • Azınlık haklarının korunması ve bu işlemlere ilişkin ön araştırmaların yapılması,

 • Rekabet hukuku kurallarına uyum konusunda danışmanlık verilmesi, konuyla ilgili bildirimlerin hazırlanması ve Rekabet Kurumu’na sunulması,

 • Sözleşmelerin rekabet hukuku kuralları yönünden değerlendirilmesi,

 • Şirketler Hukuku’ndan doğan dava ve ihtilaflarda ve bu alana ilişkin ceza ve idari davalarda müvekkillerin temsil edilmesi,

 • Şirketlerin genel kurul toplantıları ile yönetim ve yönetici sorumluluğunun denetlenmesi, özel denetçi, geçici yönetim ve kayyum atanmasının sağlanması, azınlık ve imtiyazlı hakların korunması,

 • Sermaye piyasası ile uyum çalışmaları ve banka hukukundan kaynaklanan ihtilafların yönetilmesi,

 • Ticaret ve şirket davalarında; yetkili satıcı ilişkileri, distribütörlük, haksız rekabet, alış ve satış sözleşmeleri, büyük miktarlı alacakların tespiti, tahsili, icraya konulması, şirketlerin iflas ve tasfiyesi, ürün sorumluluğu, tüketicinin korunması, sigorta ve reasürans, gümrük, ithalat ve ihracat konuları, taşımacılık, gümrük tarifeleri, ithalat ve ihracatta kıymetlendirme, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfiz gibi geniş bir perspektifte hizmet verilmesi,

 • İdare ve ceza hukuku alanında kaçakçılık, gümrük, kurumlar vergisi ve vergilendirme, transfer fiyatlandırması, kamu ihaleleri ile sermaye piyasası, rekabet hukuku ve yolsuzlukla mücadele uygulamalarına uyum çalışmaları hakkında danışmanlık hizmeti sunulması,

 • Müvekkillerin şafak baskınları, soruşturmalar ve sözlü savunmalar sırasında temsil edilmesi.

bottom of page